Wyniki Kostrzyn 2 już gotowe!

Nagrodę główna za typowanego gołębia wygrał SZENKNECHT JAROSŁAW pozycja 13 GM z lotu Kostrzyn 2 !! Nagrodą był oczywiście gołąb z czołowej hodowali w Polsce Dominika Palarskiego  !!! Gratulujemy!!!!!