info- klub

Zarząd Klubu Warta informuje mocno zainteresowanych regulaminem  że członkowie klubu mogą należeć do innych organizacji t.j PZHGP (i tam uczestniczyć w lotach) oraz innych klubów dalekodystansowych, krótkodystansowych, średniodystansowych  !!! Także mogą brać udział w wspólnych gołębnikach zagranicą oraz od Bałtyku do Tatar !!!!! NIE MA ŻADNEJ KLAUZULI WYŁĄCZNOŚCI!!

DOBRY LOT !!!