INFO -KLUB

Po kontakcie z rachmistrzem i przesyłaniem wyników na duża odległość elektronicznie nastąpiły zmiany w rywalizacji lotowej Klubu w sezonie 2018