INFO KLUBU

Zarząd KLUBU WARTA PAMIĄTKOWO prosi osoby posiadające zegary elektroniczne niemajace wprowadzonych swoich donych do zegarow o przepisanie ich na siebie.