lot nr 3

Ze wzgledow pogodowych lot nr 3 strausberg zostal skrocony na lot z krzeszyc.Golebie byly wypuszczone o godzi.12:00