LOT PRZESUNIĘTY

Z POWODU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH LOT NR 1 Z DNIA 16.05.21 PRZEŁOŻONY NA DZIEŃ 15.05.21{sobota} . KOSZOWANIE 14.05.21 {piątek}
Godziny odjazdu kabiny bez zmian.