PODZIĘKOWANIE

Zarząd KLUBU WARTA dziękuje kol.DOMINIKOWI KĄKOLOWI za wypożyczenie samochodu do przewozu gołębi…