START STRAUSBERG 27,05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gołębie wystartowały z miejscowości Strausbeg o godz. 6.00!!!  Zegary godz 18.00

DOBRY LOT