Wypuszczenie

Golebie zostaną wypuszczone z miejscowosci kostrzyn o godz.8:30