Wypuszczenie

Golebie dorosłe zostały wypuszczone z miejscowosci altlandsberg o godz.8:00