WYPUSZCZENIE

Golebie dorosłe zostały wypuszczone z miejscowosci NAUEN o godz 6:15.