WYPUSZCZENIE

Gołębie dorosłe zostały wypuszczone o godz.7;00 z miejscowosci STENDAL I