WYPUSZCZENIE

Gołebie zostały wypuszczone z miejscowości Gorzów Baczyna o godz. 6;30 DOBRY LOT.