ZAKONCZENIE SEZONY 2019

Klub “WARTA”zaprasza wszystkich hodowców na grila który odbędzie się 28.09.2019

o godzi 16:30 w punkcie wkładań w Pamiątkowie.